Make your own free website on Tripod.com

שמיים קווי אוויר לישראל

 

 

עקב תקלה טכנית לא ניתן להעלות כעת את האתר העברי

אנו מקווים שהפתרון יימצא בקרוב

 

איתכם הסליחה

הנהלת החברה

חזרה לאתר האנגלי